ANBI informatie

De naam van de instelling

Stichting West

RSIN/fiscaal nummer

815080955

Contactgegevens


Groenewegje 136
2515 LR Den Haag
070.3925359
info@westdenhaag.nl
www.westdenhaag.nl

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het stimuleren van beeldende kunst en vormgeving en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest uitgebreide zin genomen.

Beleidsplan


Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Dagelijkse leiding: Marie-José Sondeijker

Namen van de bestuurders
Philip Peters (kunsthistoricus): voorzitter
Drs. Maarten Okkersen (sociaal economisch historicus): secretaris/penningmeester
Olaf Diels (advocaat): bestuurslid 

Beloningsbeleid


De directrice en het personeel zijn op urenbasis (freelance) voor de stichting werkzaam.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaarrekening 2016

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2016