Op Start
Denker des Vaderlands en prominenten uit kunstwereld over cultuur na 1 juni en boekpresentatie ‘Kunst en Crisis’.

deelnemers
Daan Roovers, Koen Bartijn, Alexandra Landré, Rob Voerman, Cees Debets, Jan Zoet, Pietertje van Splunter, Ingrid van Frankenhuyzen & Bülent Aydin.

live stream
01.06.2020, 11:00 — 14:30


Na een gedwongen sluiting van tweeëneenhalve maand, zullen op maandag 1 juni veel culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek. West Den Haag zal bij dit moment stilstaan, met het event Op Start in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag.

Voorafgaand aan de heropening houdt Daan Roovers, Denkers des Vaderlands, een voordracht, waarna vertegenwoordigers uit de kunstwereld hun licht werpen op dit moment, waar zo naar uit is gekeken.

Maar valt er inderdaad iets te vieren? De cultuursector is hard getroffen, en protesteert een week lang in een ‘digitale demonstratie’. Het culturele leven zal hoe dan ook anders zijn dan voorheen. Strikte regels bepalen nu onze vrije artistieke contemplatie. De collectieve ervaring blijft voorlopig even onmogelijk als de spontane verkenning van het onbekende door ergens zomaar binnen te lopen.

Of zijn er ook mogelijkheden? Volgens Walter Benjamin was de revolutie ‘niet de locomotief’, maar ‘de noodrem’ van een wereld die op de ondergang afstevent. De ‘noodrem’ waarmee de samenleving nu tot stilstand is gekomen, heeft ook het potentieel in zich voor een radicale verandering. Opeens is er minder vliegverkeer, blijken er significant minder onafbreekbare coffee-to-go-deksels in gebruik, is het massatoerisme verdwenen. Opeens lijken problemen oplosbaar, die tot voor kort onoverkomelijk waren. De ‘noodrem’ heeft ons laten zien dat het ondenkbare bestaat. Is het nu aan ons om hier iets mee te doen? Wat kan de kunst hier betekenen?

programma


11.00
Inloop & muziek door Kardelen Buruk

11.45
Voordracht door Denker des Vaderlands Daan Roovers, over deze heropening en de gevolgen van de coronacrisis voor onze kunst en cultuur.

12.00
Officiële heropening.

12.15
Presentatie van de publicatie ‘Kunst en crisis 1-7’, het eerste deel van een essayreeks die West tijdens de lockdown is begonnen. Met bijdragen van Maarten Doorman, Basje Boer, Dries Verhoeven, Barbara Visser, Samuel Vriezen en Noortje de Leij.

12.20
Hoe staat de culturele wereld ervoor? Een serie (panel-)gesprekken met makers, beschouwers en andere betrokkenen uit de kunstwereld: Koen Bartijn, Alexandra Landré, Rob Voerman.

13.30
Hoe nu verder? — Een debat over de politieke en bestuurlijke gevolgen voor de culturele sector, met Cees Debets, Jan Zoet, Pietertje van Splunter, Ingrid van Frankenhuyzen & Bülent Aydin.

14.30
Einde

Presentator en gespreksleider is Christiaan Weijts (schrijver en columnist NRC Handelsblad).

Het evenement zal live gestreamd worden op www.westdenhaag.nl en beperkt toegankelijk zijn voor publiek en pers, tot maximaal dertig personen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met info@westdenhaag.nl. Exemplaren van ‘Kunst en Crisis 1-7’ zijn ter plekke beschikbaar, en te downloaden op deze website.