FACE TO FACE

Met het project Face to Face heeft West Den Haag op verschillende locaties en vanuit meerdere disciplines de aandacht gevestigd op de veranderende positie van beeldende kunst.

Het essay Kanttekeningen bij de totaliteit van Thijs Lijster verduidelijkt hoe onze genetwerkte en complexe wereld niet meer begrepen kan worden op basis van losse onderdelen. In een tijd waarin alles met elkaar samenhangt, is het moeilijk om een verantwoordelijke aan te wijzen. Kunst en culturele filosofie kunnen volgens Lijster als enige vanuit een buitenstaandersperspectief de situatie waarin wij verkeren weergeven en bekritiseren.

Publicatie NL Thijs Lijster: Kanttekeningen bij de totaliteit
Publicatie EN Thijs Lijster: Kanttekeningen bij de totaliteit
Thijs Lijster at Art Rotterdam
De app the space between us van Amerikaans kunstenaar David Horvitz werd gratis aangeboden. De app maakt het mogelijk om met één andere persoon verbinding te maken. Wanneer de personen ieder hun eigen weg gaan, blijft er contact bestaan doordat een pijl altijd de richting en afstand blijft aangeven van waar de ander zich bevindt. Het kunstwerk zorgt voor een meer intieme relatie en stelt tegelijk vragen over de zo gangbaar geworden manier van contact maken via social media.

App David Horvitz: the space between us. Free to download here
Tijdens het gespreksprogramma Encounters werd er gesproken over verschillen en overeenkomsten in praktijken, maar ook over interdisciplinariteit en de vraag wat het origineel nog betekent in kunst en literatuur. Deelnemers waren K. Schippers, Pascal Gielen, Mark Bain, Emily Kocken, Josephine Bosma, Xander Karskens.

Encounter I Pascal Gielen & Josephine Bosma at Art Rotterdam 2016
Encounter II K. Schippers & Emily Kocken at Art Rotterdam 2016
Encounter III Xander Karskens & Mark Bain at Art Rotterdam 2016
Dichter Mischa Andriessen droeg voor uit zijn speciaal geschreven tekst Treffen, over beat-dichter Allen Ginsberg. Hierin wordt het verband tussen poëzie en muziek benadrukt en werd een link gelegd naar de muzikaal-literaire manifestatie Allen Ginsberg in Nederland – 1983 revisited die op 11 februari 2016 plaatsvond in de Arminiuskerk in Rotterdam.
Publicatie NL Mischa Andriessen: Treffen
Publicatie EN Mischa Andriessen: Treffen
Mischa Andriessen at Art Rotterdam
De voorstelling was een levendige reconstructie van de legendarische tour van Ginsberg die in 1983 in Vlissingen plaatsvond door middel van poëzie, jazz en nieuwe muziek m.m.v. het Mondriaan Kwartet, Palinckx en Palinckx, Han Buhrs, Eddie Woods en Joep Bremmers. Door de intensiteit van de voordracht van ‘Howl’ ontstond een nieuwe ontmoeting tussen het publiek en het werk van Ginsberg die teruggreep naar het verleden.

Ginsberg — Revisited: HOWL. Mondriaan Quartet, Palinckx en Palinckx & Han Buhrs Arminius Kerk Rotterdam. Komponiert door Jaques Palinckx
Ginsberg Revisited deel I. Met het Mondriaan Quartet, Palinckx and Palinckx, Eddie Woods en Joep Bremmers
Ten slotte is in de expositie ‘Face to Face’ in West ingegaan op menselijke verhoudingen door videowerken waarin verschillende vormen van lichaamstaal worden benadrukt. Ons contact bestaat voor een groot deel uit non-verbale communicatie, die soms ongemakkelijk of confronterend kan zijn. Door de combinatie van de uiteenlopende werken van de kunstenaars Christoph Girardet & Matthias Müller, Bjørn Melhus, Stefan Panhans en Meg Stuart, die een affiniteit voor het menselijk gedrag delen, worden wij ons bewust van ons eigen gedrag en de kracht en onmacht van het menselijk lichaam.

Meg Stuart
Christoph Girardet & Matthias Müller
Bjørn Melhus
Stefan Panhans
Met het vierdelige Face to Face heeft West op een reflecterende manier invulling gegeven aan de presentatie tijdens de Art Rotterdam week. Door de aandacht te verleggen van het kunstobject naar het proces, wordt de kunst op een directere manier gedeeld met het publiek. De nadruk ligt hierbij op de verbinding tussen het kunstwerk, het publiek en de kunstenaars.