De Muur & Paul Virilio
Met Jan De Graaf, Geert Lovink, Bert van Meggelen, Wim Nijenhuis, Harm Tilman, Patrice Riemens
19.02.2019
Download press release as Word in Dutch.
Rondetafelgesprek: ‘De Muur’ & Paul Virilio
Speciaal evenement
19.02.2019, 19:30 — 23:00 uur
Tickets
5,- euro bestellen via: https://tinyurl.com/demuur-virilio
Location
West Museumkwartier, voormalige Amerikaanse ambassade, Lange Voorhout 102, Den Haag

Op 15 november 2018 heeft Network Cultures uit Amsterdam de elektronische versie van het boek ‘De Muur’ (1984) als open source op internet gezet als pdf en epub. In 18 september 2018 overleed de Franse stedenbouwkundige, filosoof en essayist Paul Virilio op 86-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Deze beide gebeurtenissen zijn aanleiding voor een rondetafelgesprek in de bibliotheek van de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Geert Lovink schreef over ‘De Muur’: ‘Historisch gezien is dit geschrift uit de koker van de Nederlandse architectuurtheorie een interessante avant-gardische aanwijzing dat er reeds fikse scheuren zaten in de (Westerse) kijk op de Berlijnse Muur. De grote sprong voorwaarts die ‘De Muur ‘maakt is de kijk op dit repressieve politieke fenomeen als een amoreel, materieel object. (...) Hoe was dit mogelijk, vroeg ik me af, om zo poëtisch, zo anders te schrijven over harde politieke zaken zoals stadsvernieuwing, buurtinspraak en andere voorbeelden van de repressief-pedagogische sociaal-democratische stadspolitiek in de late jaren van de welvaartstaat?’

Virilio staat bekend als filosoof van de snelheid. Hij vond deze de belangrijkste invloedsfactor van onze maatschappij. Hij thematiseerde de desintegratie van het territorium en de invloed van alle soorten communicatietechniek. In een onderhoud met de krant Libération in 2010, verklaarde hij, dat ‘we een synchronisatie van het gevoel beleven, een mondialisering van de affecten. (...) Op ieder moment kan iedereen op de planeet (...) dezelfde paniek beleven. We zijn van de standaardisering van de meningen - die mogelijk werd dankzij de persvrijheid- overgegaan naar de synchronisatie van het gevoel. (...) Vroeger kende onze samenleving een gemeenschap van de belangen, vanaf nu zal ze voortbestaan als communisme van de affecten’.

Tijdens deze avond besteden we aandacht aan het boek ‘De Muur’, de reden voor de herpublicatie, de intellectuele erfenis van Paul Virilio (destijds de belangrijkste inspirator van het boek) en de stand van zaken rond de architectuurtheorie en de architectuurpublicatie. Er zullen foto's te bezichtigen zijn van Piet Rook uit de tentoonstelling De Muur (1984), er zullen films vertoond worden van en over Paul Virilio en er is een kleine tentoonstelling van het gedrukte boek.

Programma

19:30 — 20:00
Deuren open

Moderator: Bert van Meggelen

20:00 — 20:45
Presentatie van De Muur
Jan De Graaf en Wim Nijenhuis, auteurs van het boek De Muur
- Voorlezen fragmenten uit het boek
- Over de heruitgave bij en door Network Cultures
- Anekdote over de subsidieverstrekking destijds door Q8
Kort gesprek over het boek, opmerkingen en vragen uit het publiek

20:45 — 21:00
Herdenking van Paul Virilio
- Film van en over Virilio

21:00 — 21:15
Pauze

21:15 — 21:45
- Statement over Virilio door Wim Nijenhuis
- Anekdotes over Virilio door Patrice Riemens
Kort gesprek over Virilio, opmerkingen en vragen uit de zaal

21:45 — 22:15
Architectuurpublicaties in deze tijd
Statement over de herpublicatie van De Muur door Geert Lovink
Statement over de SvZ in de architectuurpublicatie door Harm Tilman
Kort gesprek over architectuurpublicaties en vragen uit de zaal

22:15 — 23:00 uur
Drinks & napraten


Over de sprekers

Jan de Graaf: Stedenbouwkundige en essayist, medeauteur van ‘De Muur’ (1984) en auteur van ‘Europe: Coast Wise’ (1997); in 2010 nam hij deel aan het winnende ontwerpteam van de prijsvraag Herinneringspark 1914-1918, over het Westelijk Front van de Eerste Wereldoorlog; in 2015 publiceerde hij 'Difficult landscapes; a geographcial reflection on heritage, war and peace', in Topos 92, 84-90 (met Robert Schütte).

Wim Nijenhuis: Stedenbouwkundige en essayist, medeauteur van ‘De Muur’ (1984) en ‘De diabolische snelweg’ (2007) en auteur van ‘The Riddle of the Real City, or the Dark Knowledge of Urbanism’ (2017).

Geert Lovink: Mediatheoreticus en internetcriticus. Oprichter van het Institute of Network Cultures (www.networkcultures.org) en lector aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn nieuwe boek heet 'Sad by Design'.

Harm Tilman: hoofdredacteur van het architectuurplatform de Architect, voorheen coördinator Stedenbouw, Academie van Bouwkunst Rotterdam

Patrice Riemens: Geograaf en voormalig medewerker bij de Waag Society in Amsterdam. Vertaalde met Arjen Mulder: Paul Virilio, ‘Het horizon negatief’ (1989). Patrice Riemens was een persoonlijke vriend van Paul Virilio en zijn familie.

De avond is georganiseerd door Wim Nijenhuis en Jan de Graaf i.s.m. West Den Haag.