Jurgen Huiskes
text  | work  | CV
Jurgen Huiskes is a photographer. His object of interest is the other reality. He works in series and makes, among other things, portraits of non-conformistic people in their environment. By means of his pictures, he shows another part of society in The Netherlands and Asia. Huiskes is concerned with the underdog. He portrays them in colourful registrations.

Jurgen Huiskes is fotograaf. Zijn interesse is de ‘andere’ realiteit. Hij werkt in series en maakt o.a. portretten van non-conformistische mensen in hun eigen omgeving. Met zijn foto’s, laat hij een ander deel van de samenleving zien in Nederland en Azië. Huiskes is betrokken bij mensen die in een achterstandspositie terecht zijn gekomen. Met respect legt hij ze vast in kleurige registraties.