Jan van der Ploeg
text  | work  | CV  | publications  | video
pic
Wallpainting #145 Strip, Stadsgalerij Heerlen, 2005.