Helmut Dick
& Frank Jan van der Laan
19.01.2008 — 23.02.2008
Helmut Dick
text  | work  | CV  | video
In his video Helmut Dick smashes giant chocolate easter-bunnies with a motorcycle or urinates in a steaming coffee machine. In Berlin he created the work Salad fields the size of an apartment building. In the shadow of an apartment building he planted a salad field, of which he later divided the crop between the tenants. Helmut Dick is intrigued by individual and collective behaviour which looks natural but might just as well be an abnormality.
To him this behaviour can stand for general acceptation but also a certain madness. From this point of view he tries to cope with important elements of his own life, in order to create situations with a double meaning which show an individual or self-willed poetry. The situations of his work show humour and absurdism, everyday objects leave their territory.

In zijn video’s verpletterd Helmut Dick met een motor reuzenpaashazen van chocolade, laat bevroren kippen abseilen of urineert in een stomend koffiezetapparaat. In Berlijn maakte hij het werk: ‘saladeveld zo groot als een flatgebouw’. Hij plantte in de schaduw van een flatgebouw een saladeveld waarvan hij later de kroppen weer verdeelde onder de bewoners. Helmut Dick is geïntrigeerd door individueel en collectief gedrag dat vanzelfsprekend lijkt, maar net zo goed een abberatie kan zijn. Dit gedrag kan voor hem naast de algemene acceptatie ook een bepaalde gekte inhouden. Hij probeert vanuit deze gedachte belangrijke elementen uit zijn eigen leven te verwerken met het doel dubbelzinnige situaties te creëren die een eigen of eigenzinnige poëzie laten zien. De situaties van zijn werk zijn getekend door humor en absurditeit, alledaagse dingen verlaten hun bekende terrein.

more texts