Educatie West

Hedendaagse kunst in de voormalige Amerikaanse Ambassade

Wat is hedendaagse kunst? Is kunst altijd een schilderij of een sculptuur? Welke kunstvormen ken je nog meer? Wat is een performance en waarom doen kunstenaars dat? Wat denk jij dat de kunstenaar wil vertellen met het maken van een bepaald werk? Wat zou jij doen en wat zou jij willen vertellen als je een kunstwerk maakt? Dergelijke vragen worden door leerlingen onderzocht, wanneer zij een van de exposities bij West bezoeken.

Voor 2020-2021 hebben we een educatief programma over kunst opgezet waarbij utopische ideeën worden gecombineerd met diverse concepten die gebaseerd zijn op de ideologie van Bauhaus. Met deze combinatie hebben we een idealistisch, uitdagend en speels educatief programma gecreëerd, dat de kunstervaring zal verbinden met de maatschappelijke relevantie daarvan. Het programma is opgedeeld in meerdere trajecten die gedurende het hele jaar parallel zullen plaatsvinden. Elk traject is aangepast voor verschillende leeftijdsgroepen.

Door middel van het programma kunnen leerlingen de tentoongestelde werken in verband brengen met hun eigen denkbeelden en wereld. Op die manier wordt het kunstwerk telkens een brug om nieuwe concepten en betekenissen te ontdekken. Hierdoor realiseren de leerlingen zich dat kunst en leven intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Kunstenaars zijn zeer gedreven om iets te vertellen over de wereld waarin wij leven. Kunsteducatie bij West zet de schijnwerper op een fantasie- en vindingrijke maatschappij.

Doel
De leerlingen leren over de betekenis van hedendaagse kunst en ze hierop laten reflecteren. Ze maken kennis met de tentoonstellingen van West en ontdekken op een speelse manier wat hedendaagse kunst is. Vervolgens gaan zij de dialoog aan met de gepresenteerde kunstwerken en leren er een mening over te vormen. Daarnaast wordt hun eigen creativiteit aangesproken door zelf aan de slag te gaan met het maken van beeld.

Doelgroep
PO (midden- en bovenbouw) en VO (onder- en bovenbouw).
Focus op verbeelding, experimenteren en reflectie.

Begeleiding
Van 1-15 leerlingen verplicht: 1 actief deelnemende docent.
Van 15-30 leerlingen verplicht: 2 actief deelnemende docenten.


CONTACT & INFORMATIE

Voor wie
Primair Onderwijs – Basisscholen – 7 t/m 12 jaar
Voortgezet Onderwijs – Middelbare scholen – 12 t/m 18 jaar

Wanneer en kosten
Dagen en tijden in overleg.
Duur van de activiteit 90 minuten
Max. aantal leerlingen per activiteit 30
Prijs € 4,00 per leerling, begeleiders gratis.

Locatie
West Den Haag
Vml. Amerikaanse ambassade
Lange Voorhout 102
2514 EJ Den Haag
www.westdenhaag.nl

Informatie en advies
Chloë van Diepen
educatie@westdenhaag.nl
070.3925359
06.34293461

Programma
Primair Onderwijs – Basisscholen
7 t/m 12 jaar


WERELDREIZIGERS – PASPOORT

Een ambassade is een officieel kantoor van een land in een ander land. Het gebouw staat symbool voor de regels en wetten van het eigen land. De voormalige Ambassade van Amerika is een Rijksmonument vanwege de waardevolle architectuur, die ook verwijst naar de politiek van dit land. Welke regels zouden er bestaan in jouw land als je er zelf een mag bedenken en hoe zou het er daar uitzien?

Tijdens deze workshop worden leerlingen aangemoedigd om hun fantasie te gebruiken en zo een niet bestaand land vorm te geven en hier naartoe te reizen. Ze worden vervolgens uitgenodigd om deze denkbeeldige plekken werkelijkheid te laten worden op papier. De bewoners van jouw land hebben natuurlijk een paspoort. Vanuit een leeg sjabloon maken leerlingen hun eigen paspoorten waarin zij kunnen tekenen, stickers plakken en pop-ups kunnen maken.

Reis je met je paspoort ook naar de landen van je klasgenoten? Ben je klaar om te vertrekken?

Voor wie?
Basisonderwijs: groep 5, 6 (+ SO) — 6 t/m 11 jaar


DWARSDENKERS

Wat is precies hedendaagse kunst? Welke kunstvormen ken je allemaal? Wanneer is iets eigenlijk kunst? Moet kunst altijd een voorwerp zijn of kan je als mens zelf ook kunst zijn? Wat probeert de kunstenaar nou te zeggen met zijn kunstwerken? West presenteert gedurende het jaar steeds wisselende tentoonstellingen op het gebied van hedendaagse kunst. Iedere expositie heeft een ander thema, maar heeft altijd een relatie tot de maatschappij. Daarnaast is er vaak een verband met de plek waar West is gevestigd, namelijk in de voormalige Amerikaanse Ambassade.

In deze workshop staat een interactieve rondleiding centraal. Niet alleen wordt er een gesprek gevoerd met de leerlingen over de kunstwerken en de onderliggende betekenissen ervan. Ook wordt hun eigen fantasie en verbeelding uitgedaagd door korte creatieve opdrachten uit te voeren in de expositieruimte. Ze worden gestimuleerd om het verband tussen kunst en maatschappij te onderzoeken en hier een mening over te vormen.

Voor wie?
Basisonderwijs: groep 5, 6, 7, 8 (+ SO) — 6 t/m 12 jaar


AAALFABETZZZ

Op school leren we allemaal het alfabet, zodat we kunnen lezen en schrijven. Ook leren we op een bepaalde manier te schrijven, maar uiteindelijk heeft iedereen een eigen handschrift. Tegenwoordig wordt er steeds meer geschreven op computers en telefoons en zijn emoji’s ook onderdeel van de taal geworden. In het Alphabetum, de tentoonstellingsruimte in de bibliotheek van de voormalige Amerikaanse Ambassade, wordt de verschijningsvorm van taal onderzocht.

Met de leerlingen bekijken we tijdens de workshop de tekens en beeldvormen in de expositie. We praten over het hebben van een eigen handschrift. Is dit nog mogelijk nu alles steeds meer digitaal wordt? En met welke tekens kan je communiceren met je klasgenoten? We gaan onderzoeken of we nieuwe tekens kunnen vinden waarmee je een boodschap kan overbrengen. Kan je iets uitbeelden met je handen en lichaam of kan je door middel van tekeningen jezelf duidelijk maken?

Voor wie?
Basisonderwijs: groep 5, 6, 7, 8 (+ SO) — 6 t/m 12 jaar


WERELDREIZIGERS – WERELDKAART

Een ambassade is een officieel kantoor van een land in een ander land. Het gebouw staat symbool voor de regels en wetten van het eigen land. De voormalige Ambassade van Amerika is een Rijksmonument vanwege de waardevolle architectuur, die ook verwijst naar de politiek van dit land. Welke regels zouden er bestaan in jouw land als je er zelf een mag bedenken en hoe zou het er daar uitzien?

In de workshop worden de leerlingen in groepjes verdeeld. Met hun groepje gaan ze brainstormen over fantasielanden die zouden kunnen bestaan in een toekomstige wereld. Hoe leven mensen wezens en hoe zien die eruit? Hoe zou de omgeving eruit zien, is er nog natuur of is alles hightech? Op een wereldkaart geven de leerlingen vorm aan hun nieuwe wereld. Hoe kan jij de wereld mooier maken?

Voor wie?
Basisonderwijs: groep 7, 8 (+ SO) — 8 t/m 12 jaar


WAT IS VRIJHEID? Ontdek het in de ambassade

Dit jaar kan Nederland vieren dat het land al 75 jaar geen oorlog meer heeft meegemaakt. Maar oorlog is helaas nog wel aan de orde op veel andere plekken in de wereld. De tentoonstellingen van West zijn gesitueerd in de voormalige Amerikaanse Ambassade. Het gebouw en de betekenis ervan hangt samen met de wederopbouw van Nederland in de jaren ’50. Hoewel Amerika ook wel bekend staat als het land van de vrijheid gaat het tegelijk gebukt onder allerlei terreurdreigingen.

Tijdens deze workshop krijgen de leerlingen een interactieve rondleiding door het gebouw. Hierbij gaan wij in op de manier waarop de ruimte aanvoelt. Op veel plaatsen zijn bijvoorbeeld waarschuwingsborden geplaatst of wordt de toegang verboden en in de kelder is het donker en afgesloten. Hoe voelt het om in vrijheid beperkt te worden? Wat doet dit met je gevoel van veiligheid? Hierna maken de leerlingen van papier hun eigen kamers van vrijheid gebaseerd op hun ervaringen tijdens de rondleiding.

Voor wie?
Basisonderwijs: groep 7, 8 (+ SO) — 8 t/m 12 jaar


Programma
Voortgezet Onderwijs — Middelbare scholen
12 t/m 18 jaar


ESCAPE ROOMS

Kom met jullie klas de voormalige Amerikaanse ambassade op unieke wijze ontdekken! Drie verschillende kamers in drie uithoeken van het gebouw zijn getransformeerd tot Escape Rooms. Enkel door gezamenlijk de oplossingen en antwoorden op de vele raadsels te vinden, zullen ze erin slagen om te ontsnappen. Of lukt het ze om de geheime ontsnappingsroute te vinden?

De tentoonstellingen van West in dit monumentale gebouw zorgen voor een bijzondere wisselwerking tussen hedendaagse kunst, architectuur en de recente historiek van stad. Deze combinatie van drie invalshoeken diende als inspiratie voor de Escape Rooms en creëert meteen ook de onderwerpen waarin de leerlingen zich zullen verdiepen. Verdeeld in drie groepen en onder tijdsdruk moeten ze de verbanden leggen tussen de interactieve opdrachten, om zo een weg naar buiten te vinden. We zullen de leerlingen motiveren om, door middel van visualiseren, observeren, reflecteren en overleggen, op een kritische manier na te denken.

Na het ontsnappen uit de Escape Rooms volgt er een gezamenlijke discussie waarin de leerlingen hun bevindingen aan elkaar zullen presenteren en daarover in gesprek gaan. Waar dient een ambassade voor en hoe verhoudt het gebouw zich ten opzichte van de recente geschiedenis? Verdient het een plek in de stad en hoe zal het er in de toekomst uitzien? Wat begrijpen we onder kunst en welke verschillende kunstvormen kennen we? Wat is de plek en het belang van kunst in onze maatschappij?

Voor wie?
Middelbaar onderwijs — 12 t/m 18 jaar


BEELD EN TAAL

‘Niet-functionele gedachten’ zijn voor de Italiaanse kunstenaar Cesare Pietrouisti ideeën die zonder duidelijke praktische reden ontstaan. We nemen de leerlingen mee door zijn tentoonstelling en gaan samen op zoek naar nieuwe functionele gedachten. Dit gaat gepaard met het ontdekken van zijn werk als performancekunstenaar en van de kracht van kunst in tijden van crisis. Met de recente gebeurtenissen blijkt dit actueler dan ooit en willen we de leerlingen betrekken in een gesprek hierover.

Tijdens het tweede deel van de workshop gaan we naar het Alphabetum, de tentoonstellingsruimte in de bibliotheek van de voormalige Amerikaanse ambassade waar de verschijningsvorm van taal wordt onderzocht. Met de leerlingen bekijken we de tekens en beeldvormen in de expositie en zullen ze verschillende taalexperimenten uitvoeren. Op deze manier gaan ze spelenderwijs de getoonde werken bekijken en nadenken over verschillende kunstvormen.

We gaan onderzoeken of we nieuwe vormen van communicatie kunnen ontwikkelen en hoe we met taal kunnen spelen. We nodigen de leerlingen uit om door nieuwe vormen van communicatie nieuwe ideeën te ontwikkelen. Of is taal op zichzelf een compositie? Er wordt ook gereflecteerd over de nieuwe functionele gedachten en we gaan daarover met elkaar in gesprek daarover. Hoe verhouden de kunsten zich ten opzichte van de wereld waarin we leven?

Voor wie?
Middelbaar onderwijs — 12 t/m 18 jaar


HET ONZICHTBARE

Met een interactieve rondleiding gaan we met de leerlingen doorheen de tentoonstellingen en prikkelen we de kracht van het denken. Het doel is om vanuit de filosofie samen kritische en waardevolle vragen te stellen over kunst en deze op een creatieve wijze te verkennen. Leerlingen worden geïntroduceerd in de wereld van filosofie en gaan op zoek naar de onzichtbare verbanden met de kunst. Ze leren vrij, en vanuit zichzelf, te denken over wat ze waarnemen.

Door theorieën over de waarneming, ervaring en cultuur leren we kunstwerken op een andere manier te bekijken, maar ook op onze eigen ervaring en verbeelding te reflecteren. Naar aanleiding van het wisselende expositieprogramma, met onder meer de conceptuele kunst van Cesare Pietrouisti en Gregor Schneider, stellen we in een begeleide conversatie prikkelende vragen. Is kunst alleen dat wat we zien? Kan kunst onzichtbaar zijn? Wat voor rol speelt de kijker en zijn/haar verbeelding? Hoe verlenen we betekenis en waarde aan iets? Waar is onze ervaring uit opgemaakt?

Voor wie?
Middelbaar onderwijs — 12 t/m 18 jaar


UTOPIE BOUWERS

Bauhaus werd opgericht door Walter Gropius in Weimar. De Duitse term Bauhaus — letterlijk ‘bouwhuis’ — werd gebruikt als ‘school voor bouwen’. Het was gebaseerd op het idee om een Gesamtkunstwerk (‘totaalkunstwerk’) te creëren waarin alle kunsten, inclusief de architectuur, zouden worden samengebracht. Bauhaus is een van de meest invloedrijke stromingen in modern design, modernistische architectuur, kunst en onderwijs.

Een utopie is een ingebeelde samenleving die voor haar burgers zeer wenselijke of bijna perfecte kwaliteiten bezit. Men zou ook kunnen zeggen dat utopie een perfecte ‘plaats’ is, zo is ontworpen dat er geen problemen zijn.

Tijdens deze workshop zullen we de geschiedenis van de voormalige Amerikaanse ambassade (ontworpen door Bauhaus architect Marcel Breuer) bekijken, terwijl we gesprekken voeren om ideeën uit te wisselen en op elkaar te reflecteren. We zullen leerlingen motiveren om, door middel van visualiseren, bedenken, observeren en reflecteren, op een kritische manier te denken.

De volgende vragen zijn uitgangspunten voor de dialoog. Hoe zou de wereld er idealiter uitzien? Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen fictie en realiteit geïntegreerd worden? Wie durft?

Voor wie?
Middelbaar onderwijs — 12 t/m 18 jaar


VRIJDENKERS

Vandaag de dag hebben we onze vrijheid misschien wel meer nodig dan ooit. Met een praktische workshop prikkelen we de kracht van de verbeelding en ontwikkelen we een eigen filosofie door ‘artivating’. Het doel is om samen kritische en waardevolle vragen te stellen en deze op een creatieve wijze te verkennen, bestuderen en te beantwoorden. Leerlingen worden geïntroduceerd in de wereld van de filosofie en de kunst. Ze leren vrij, en vanuit zichzelf, te denken zoals workshop voorstaat: ‘Think It Yourself’.

Naar aanleiding van het wisselende expositieprogramma, met presentatie hedendaagse kunst, stellen we in een begeleide conversatie prikkelende vragen. Wat is de rol van mensen binnen de samenleving? Hoe belangrijk zijn de begrippen autonomie, verbeelding en vrijheid? En hebben wij daar ook invloed op?

Voor wie?
Middelbaar onderwijs — 12 t/m 18 jaar


GEDACHTEN VORMEN

Het Alphabetum is de ruimte om de vormende en formele aspecten van taal te verkennen. Deze aspecten worden meestal als afzonderlijke aspecten beschouwd. Typografen en letterontwerpers zijn vooral gericht op de lettervorm en schrijvers besteden meestal geen aandacht aan de vorm van de letters die ze tot woorden maken. Een letter is een letter omdat hij op een letter lijkt, en omdat hij op een letter lijkt is het een letter. Zou je kunnen zeggen dat alles gemaakt is van letters?

Aan de hand van de actuele expositie in het Alphabetum (de vml. 
 bibliotheek van de ambassade, ontworpen door Marcel Breuer), onderzoekt deze workshop hoe woorden fonetisch kunnen worden gecreëerd. Door te kijken en te beschrijven hoe iets klinkt komen we uit bij een nieuwe manier van communiceren. De onomatopee. We nodigen de leerlingen uit om door nieuwe vormen van communicatie nieuwe ideeën te ontwikkelen. Of is taal op zichzelf een compositie?

Voor wie?
Middelbaar onderwijs — 12 t/m 18 jaar