Marius Lut
& Bas Schevers
04.10.2008 — 25.10.2008
Installation view
Persbericht 19.09.2008 (nederlands) - for english version please scroll down

Marius Lut schilderijen
Bas Schevers video en performatieve installaties

Open: zaterdag 04.10.2008 t/m zaterdag 25.10.2008
Opening: Zaterdag 04.10.2008, 16.00 - 18:00 uur

Bij het ‘zien’ (waarnemen) worden door vroege perceptie visuele prikkels in de hersenen geanalyseerd. Door deze prikkels te beschouwen en onze creativiteit te gebruiken zijn we in staat om variaties in vorm, formaat, kleur of beweging waar te nemen. Vroege perceptie vindt snel en vaak onbewust plaats. Late (of hogere) perceptie is een bewust proces dat wordt gestuurd door aandacht en geheugen. Pas dan wordt een beeld geïnterpreteerd en hypotheses getoetst.

Beeldend kunstenaars Marius Lut en Bas Schevers zijn beiden bezig met het op de proef stellen van kijkmechanismen. Ze gebruiken de functionaliteit van vroege en late perceptie. De toeschouwer wordt verleid door een heldere kleur, een sterke vorm of absurde performance. Maar op het moment dat je aandacht gegrepen wordt raak je de controle kwijt.

U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling op zaterdag 4 oktober om 16 uur.
Marius Lut (1976, NL) is een schilder die in abstracte vormen de nadruk legt op één kleur. Op grote doeken verschillen deze van roze of cyaan tot groen tot fluorescerend geel in verschillende densiteiten. De vorm en verhouding en vooral ook de restvorm van het doek maken dat de omgeving sterk meespeelt. Door zorgvuldige experimenten met transparantie en gebruik van stukken (soms op het doek achtergelaten) tape creëert Lut een heel eigen beeld.
Luts schilderijen zijn zo direct als een logo. Minimaal en met vormen die het midden houden tussen geometrisch en organisch. In eerste instantie mooi, simpel en fris, pas door late perceptie ben je gedwongen echt te kijken. In West is zijn allernieuwste werk (gemaakt op de Rijksakademie) in de vorm van enkele kleine en grote doeken, waarvan sommige maar net door de deur naar binnen kunnen, te zien.

Bas Schevers (1977, NL) voorziet de hedendaagse kunst op zijn eigen manier met humor en raffinement van commentaar. Met behulp van oa film, schaalmodellen, gevonden materialen of kinderen die voor hem bouwen zet hij op speelse wijze de toeschouwer aan het denken. Eerder was zijn eigen falen uitgangspunt voor performances en bracht hij een hommage aan een kunstenaar door diens werk te reproduceren. Schevers’ werk was te zien op oa de Kunstvlaai en op Art Brussels. Zijn werk is een ontdekkingstocht waarbij hij de toeschouwer mee neemt en soms actief betrekt. Je vraagt je af: is kunst een spel? Als we dat zo zien dan is Schevers bezig met het verkennen en oprekken van de spelregels. Hierdoor laat hij je opnieuw beschouwen.
Speciaal voor West zal Schevers (momenteel werkzaam op het Hisk) twee nieuwe performatieve installaties maken. Daarnaast toont hij de video ‘Federer vs. Nadal and Heiliger vs. Bill’ en nieuw ruimtelijk werk.

Extra: Op dinsdag 21 oktober om 20:00 uur - Gespreksavond waarin Lut en Schevers vertellen over hun werk. Met achtergrondinformatie over de prestigieuze 2de fase kunstopleidingen waaraan zij op dit moment studeren, de Rijksakademie voor beeldende kunsten in Amsterdam en het Hisk in Gent.

Met vriendelijke groet, Marie-José Sondeijker

• Voor persfoto’s, links en deze tekst kunt u kijken op www.west-denhaag.nl
• Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@west-denhaag.nl of 070.3925359
english translations

Marius Lut - paintings
Bas Schevers - video and performative installations
Open: 4 October - 25 October 2008

Opening: Saturday 4 October 2008, 16.00 - 18.00 h. Extra: Artist talk with Lut and Schevers with background information on the prestigious residencies Hisk, Gent and Rijksakademie, Amsterdam, Tuesday 21 October, 20.00 h.

At ‘first sight’ we observe visual stimuli and these are analysed in the brain. By considering these stimuli and using our creativity we are able to observe differences in form, size, colour or movement. Early perception takes place rapidly and often unconsciously. Late (or 'higher') perception is a process that is sent by attention and memory. Only then an image is interpreted and hypotheses reviewed.

Artists Marius Lut and Bas Schevers both keep putting those mechanisms to the test. They use the function of ‘early' and 'late' perception. The viewer is taken in by a bright colour, a strong form or an bizarre performance. But the moment your attention is seized you lose control.

You are most welcome on the opening of this exhibtion on Saturday 4th of October at 16:00.

Marius Lut (1976, The Netherlands) is a painter who puts the emphasis on one colour while using abstract formats. On a large canvas these differ from pink or cyan to green to fluorescent yellow in several densities. The form and proportion and especially the negative form of the canvas make the surroundings of the painting participate strongly. Through careful experiments with transparency and using pieces of tape (sometimes left behind on the painting) Lut creates his very own image.
Luts paintings are as direct as a logo. Minimal and with shapes that sway between geometrical and organic. At ‘early' perception the works are beautiful, simple and fresh but by using ‘late' perception you are forced to look again. In West he shows his most recent work: consisting of small and (very) large canvasses - made at the Rijksakademie, Amsterdam.

Bas Schevers (1977, The Netherlands) comments on contemporary art with a sense of humour and refinement. Using film, scale models, found  material or children (who build for him) he forces the viewer, in a playful manner, to think again. In earlier work he made his own failures a starting point for performances and he payed tribute to an artist by reproducing his work. Schevers’ work was exhibited at Kunstvlaai in Amsterdam and on the artfair Art Brussels. His work takes the viewer on a tour and lets him be a witness, while sometimes involving him actively. You keep wondering: is art a game? If we see it that way, then Schevers is busy exploring and stretching the rules of the game.

Especially for West, Schevers - now a resident on Hisk, Gent - will create two new performative installations. He will also show the video ‘Federer vs Nadal and Heiliger vs Bill’ and new site-specific work.

Kind regards, Marie-José Sondeijker

For press photographs and more info you can call us:
0031(0)70.392.53.59 or use info@west-denhaag.nl