Ward Denys
text  | work  | CV
Through the cross-sectioning of visual arts and architecture, Belgian-born Ward Denys (1975) transcends the boundaries of the functional and the dysfunctional, of the inside and outside, of surface and depth. His installations, posited in a minimalist rigor, respond to architectural givens, in compliance and vis-à-vis; they create as much rhythm as counter-rhythm, producing physical disorientation through their mirroring effects. Denys’ works then, built out of plywood and cardboard, manifest themselves as unsettling fragments of architecture, simultaneously taking the status of propositions towards further execution and integration, and remnants, parts of the construction process that were never fully realized.
The art of Ward Denys adheres explicitly to this position in the past and in the future - making his work an issue to be dealt with in the present. In recent years, the artist has explored this logic through the singularity of each of his installation works, but he has also traced more it episodically, in “The Complete Video Exhibition Set” (2008): a room-sized box in his characteristic materials, comprising all the needed utensils to stage a video exhibition. This set was successively presented, dismantled and rebuilt as a stand for a following exhibition…
Emblematic of the artist’s recent preoccupations, the installation works signal a turn from his earlier more sculpture- and object-oriented work. But it seems little more than a formal break: as his early series of rescaled houses and generic landscapes hover between abstraction and functionalism, they have laid out the basic scheme for Denys’ whole body of work. A body of work in which responses become residual and fragments are suitable to be built upon.

Ward Denys lives and works in Ghent, Belgium. Over the last years, the artist had solo exhibitions at STUK in Leuven, CCNOA in Brussels and SNO in Sydney. His work was featured in group exhibitions at the Centre of Visual Arts in Rotterdam, Croxhapox in Ghent and BOZAR in Brussels. As exhibition designer, Ward Denys designed Gaude succurere vitae – Jan Fabre at S.M.A.K. in Ghent and Africa Remix in Kunstpalast in Düsseldorf.


Gepositioneerd op de grens van de beeldende kunst en de architectuur, laat Ward Denys (1975, Izegem) de tegenstellingen vervagen tussen functioneel en disfunctioneel, tussen binnen en buiten, tussen oppervlakte en diepte. Vormgegeven in een strakke, minimalistische beeldtaal, spelen zijn installaties in op de omringende architectuur, nu eens volgzaam, dan weer tegendraads. Ze creëren evenveel ritme als tegenritme, door hun spel van verdubbelingen en spiegelingen. Het is daarom dat Denys’ werken, die gemaakt zijn uit multiplexhout en karton, zich als onbestendige fragmenten van de omgevende architectuur voordoen: ze houden een voorstel in naar verdere uitvoering en integratie toe, en tegelijk lijken zij restanten, delen van een constructieproces die niet volledig werden gerealiseerd.
De kunst van Ward Denys houdt zich altijd in die ambiguë positie op, tussen verleden en toekomst – wat zijn werk tot een dwingende vraag in het heden maakt. Over de laatste jaren heeft de kunstenaar deze idee uitgewerkt in elk van zijn kunstwerken. Hij heeft het gegeven ook meer episodisch getraceerd, in “The Complete Video Exhibition Set” (2008): een kamergroot volume in Denys’ karakteristieke materialen, met al de benodigdheden om een videotentoonstelling op te bouwen. Deze set werd achtereenvolgens gepresenteerd, ontmanteld en herbouwd tot een tribune voor een volgende tentoonstelling...
Denys’ recente installaties houden een breuk in met zijn vroeger, meer sculpturale en object-georiënteerde werk. Maar het lijkt in de eerste plaats een formele ommekeer: gevat tussen abstractie en functionalisme heeft zijn vroegere werk de toon voor zijn ganse oeuvre gezet. Een oeuvre waarin antwoorden residu kunnen worden en fragmenten de basisstenen leveren voor verdere constructie.

Ward Denys woont en werkt in Gent. De kunstenaar had recent solotentoonstellingen in het STUK in Leuven, CCNOA in Brussel en SNO in Sydney. Zijn werk was te zien op diverse groepstentoonstellingen, ondermeer in het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam, Croxhapox in Gent en BOZAR in Brussel. Als tentoonstellingsvormgever tekende Ward Denys o.a. Gaude succurrere vitae – Jan Fabre in het S.M.A.K. in Gent en Africa Remix in het Kunstpalast in Düsseldorf.