Tom de Groot
text  | work  | CV
Paint, support and the joining of these. Such a simple view on painting is, for Tom de Groot, more than enough to cause questions, fascination, wondering en curiousity. Not only experiment concerning materials and shape but also actions and their implications take part. The artist often works by following a step by step action-plan, not to produce a predetermined image but to see what the results are. Seperate steps are easily retraceble, many times in the shape of dosed units of material. (The contents of one tube or package for example.) His work can be considered to be fundamental or formal, however, the artist wishes not to be strict or overly pragmatic. The lusciousness of the paintings reflects the pleasure and enthousiasm of making it. In his work De Groot seeks the boundaries of painting, the materials extend beyond the frame but in doing so it does not stop being a painting.

Verf, drager en het samenvoegen daarvan. Zo’n simpele visie op schilderen is voor Tom de Groot ruim voldoende aanleiding voor vragen, fascinatie, verwondering en nieuwsgierigheid. Niet alleen het experiment met het materiaal en de vorm spelen een rol maar ook handelingen en hun implicaties. Hij werkt vaak met een stappenplan, niet om een van te voren vastgelegd beeld te produceren maar om te zien wat de gevolgen zijn. Losse stappen zijn gemakkelijk terug te vinden, vaak in de vorm van afgepaste hoeveelheden materiaal. (Bijvoorbeeld de inhoud van één verpakking of tube.) Het werk kan worden gezien als fundamenteel of formeel, maar de kunstenaar wil niet te strikt of al te zakelijk zijn. De sappigheid van de schilderijen weerspiegelt het plezier en het enthousiasme bij het maken ervan. In zijn werk zoekt hij de grens van het schilderij op, het materiaal doorbreekt het fysieke kader maar houd daarmee niet op een schilderij te zijn.