Florentijn Hofman
text  | work  | CV
One returning element in Hofmans work are monumental monochromes with the wish to restrain the loud voice of public space in a powerfull way. He wants to create lucidity and peace in the streets, in which reality can be experienced anew and differently. By painting blue a Rotterdam city centre block of houses, from top to bottom, he gave the houses a second life and forced people to look anew at neglected historical houses in the city. This temporary work made the passer-by realize what has been and what might come instead in due time.

Als een rode draad door Hofmans werk lopen monumentale monochromen met de wens de schreeuwerigheid van de openbare ruimte te beteugelen met een krachtig gebaar. Hij wil helderheid en rust in het straatbeeld scheppen waarin de realiteit opnieuw en anders ervaren kan worden. Door een huizenblok in hartje Rotterdam van boven tot onder blauw te laten schilderen schonk hij de gebouwen een tweede leven en forceerde hij mensen op een vernieuwde manier te kijken naar verwaarloosde historische panden in de stad. Dit tijdelijke werk liet de voorbijganger nog eens stilstaan bij wat geweest is en wat er op termijn voor in de plaats kan komen.

more texts