Carel Stolker
text
Carel Stolker (1954) is rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en oud-decaan van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Stolker promoveerde in 1988 op een rechtsvergelijkend proefschrift over medische aansprakelijkheid. In 1989 verscheen een tweede boek, Van arts naar advocaat, waarin hij onderzoek deed naar de juridische en maatschappelijke oorzaken van de Amerikaanse claimcultuur. In 1991 doceerde Stolker een half jaar aansprakelijkheidsrecht in de VS, aan Hastings College of the Law, een onderdeel van de Universiteit van Californië, in San Francisco.

Stolker is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Haarlem en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof 's-Hertogenbosch. Hij is lid van de raad van toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Carel Stolker(1954) is Rector Magnificus and president of the Executive Board of Leiden University. Stolker is a professor of private law and former dean of the Leiden University Law School. In 1988, he obtained his doctorate with a comparative law Ph.D. Thesis about medical liability. Stolker is a deputy judge at the Court of Haarlem and a deputy justice at the Court of Appeal in 's-Hertogenbosch.