Beppie Tamminga
text  | work  | CV
Beppie Tamminga creates sculptures constructed of washing lines of different colours and tones. One of the most eye catching figures is a life-size robust character The Gladiator. An exotic looking warrior with a painted face of firm material. His complete body, including his genitals, have been plaited in strokes, alternatively red, blue, yellow etc. Another series of sculptures of Tamminga exists of heads (busts) made of washing lines. The expression of the faces varies from excitement, confusion, vulnerability or contemplation. The works of art are mildly ironic and created with the eye of the sculptor thriving for beauty. Color, pattern, size, texture and tactility are important aspects in her work.

Beppie Tamminga maakt sculpturen die opgebouwd zijn uit waslijnen van diverse kleuren en kleurtinten. Een van de meest opvallende figuren is wel een manshoge stevige persoon genaamd ‘De Gladiator’. Een exotisch uitziende krijger met een beschilderd gezicht van hard materiaal. Zijn hele lichaam is tot en met zijn geslachtsdeel gevlochten in afwisselend gekleurde banen van rood, blauw, geel, etc. Een serie andere beelden van Tamminga bestaat uit koppen (bustes) van waslijn. De uitdrukking op de gezichten varieert van ingetogen, verward of kwetsbaar tot beschouwend. Het werk is mild ironisch en wordt gemaakt met het oog van een beeldhouwer die streeft naar schoonheid. Kleur, patroon, maat, textuur en tactiliteit zijn belangrijke aspecten in haar werk.