Bas Haring
text
Bas Haring (1968) is hoogleraar aan Universiteit Leiden waar hij de leerstoel ‘Publiek begrip van wetenschap’ bekleedt. De bedoeling van de leerstoel is om de wetenschap toegankelijker te maken voor het grote publiek. Andere doelen: academici opleiden in deze unieke tak van wetenschap en discussies aanzwengelen met collega-wetenschappers. Bas Haring is initiator van en verantwoordelijk voor het masterprogramma Media Technology, waarin informatica en kunsten samenwerken. Wetenschap komt in de regel neer op het zeer nauwgezet in kaart brengen van kleine ingekaderde vakgebieden. Maar in zeer snel veranderende wetenschapsgebieden – zoals de informatica – loopt men het risico dat het vakgebied niet meer relevant is als wetenschappelijk onderzoek afgerond is. Daarom is men aan Universiteit Leiden een masteropleiding gestart die tot doelstelling heeft om speels, onbevooroordeeld en creatief onderzoek te doen in de informatica. Daarnaast probeert Bas Haring op een heldere en prikkelende manier wetenschap en filosofie betekenis te geven voor het leven. Dat doet hij door het schrijven van boeken, columns en het maken van TV-programma’s.

Bas Haring (1968) is extraordinary professor in Public Understanding of Science at Leiden University. His chair aims to make science more accessible to the general public. Haring is initiator of and responsible for the master programme Media Technology, in which informatics and arts work together.