Harold de Bree
text  | work  | CV  | publications  | video
Harold de Bree reconstructs old military objects. Airplanes, tanks, a complete gunshop. Built full-size and based on drawings found on the internet. These old objects, sober and pure, lead to brute and overwhelming images. Heavy, unpleasant, gigantic, dangerous objects. Images with grey qualities.
Brees’ work cannot be overseen. It is massively present, and über-clear. De Bree is mad on militairism. Therefore you might see his work as literally copying and reconstructing history. As anti-new and anti-art.You take it for what it is, at least at first sight.
On second sight the concrete will disappear and be followed by a seizing atmosphere. Lucidity replaced by insecurity; answers by questions. The images are modern icons. They awaken a mixture of feelings, memories and desires.

Harold de Bree reconstrueerd oude militaire objecten. Vliegtuigen, tanks, een hele winkel met geweren. Gebouwd op ware grootte en gebaseerd op tekeningen gevonden op internet. Deze oude objecten, met hun soberheid en purisme, leiden tot brute en overweldigende beelden. Zware, nare, kolossale, gevaarlijke objecten. Beelden met een grijs karakter.
De Bree’s werk is niet te ‘overzien’. Het is massaal aanwezig, en über-duidelijk. De Bree dweept met het militarisme. Je zou het werk dan ook als letterlijke herhaling en reconstructie van de geschiedenis kunnen opvatten. Als anti-nieuw en anti-kunst. Je neemt ze aan voor wat ze zijn; tenminste op het eerste gezicht.
Op het tweede gezicht zal het concrete verdwijnen en door een aangrijpende sfeer gevolgd worden. Helderheid vervangen door onzekerheid; antwoorden door vragen. De beelden zijn moderne iconen. Zij maken een mengeling van gevoelens, herinneringen en verlangen in ons wakker.

more texts